Photo 2013-11-01 13 49 06 Hål 7 har blivit något längre…
För att förbättra dräneringen runt greenen på hål 7 har Ingemar röjt, grävt och fixat under hösten.
Se bilderna nedan.

 

 

 

 

Photo 2013-11-01 13 53 10

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2013-11-01 13 48 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2013-11-01 13 49 06