Fr.o.m. 25 oktober är greenerna stängda för säsongen.
Provisoriska flaggor är utsatta så ni är varmt välkomna att spela (dock inte vid frost)!


Vintern närmar sig med stormsteg vare sig vi vill eller inte. Innan marken frusit har jag planerat in ett antal åtgärder som innebär att vi stänger ordinarie greener och flyttar flaggorna till provisoriska greener. Banan förblir öppen för spel, endast greenerna blir stängda. Allt för att få så bra greener som möjligt till nästa säsong.

Åtgärderna som är planerade är:

Dressning. Vi lägger ut återstoden av vår dressand. Tanken med så mycket sand som möjligt är att sanden ska skydda tillväxtpunkten hos gräset och förhoppningsvis klara övervintringen på ett bättre sätt.
Djupluftning med bryt. Vi luftar med solida pinnar och med bryt. Detta är en djupgående luftning som bryter upp marken ordentligt. Vilket främjar rotutveckling och motverkar kompaktering.
Hålpipluftning. Den sista åtgärden blir att Hålpiplufta. Detta moment är en grundare variant av ovanstående luftning. Detta moment lämnar jordkorvar efter sig. Tidigare år vi gjort detta har korvarna skottats bort. Men denna gång har jag tänkt lämna dessa på greenerna, till våren kommer de mörka jordkorvarna absorbera värme vilket kommer ge snöfria greener tidigare.
Dessa insatser görs för att försöka få så bra förutsättningar som möjligt inför nästa säsongsuppstart.

Jobbet är planerat att påbörjas 24 Oktober. Om temperaturen tillåter. Annars kan de tänkas att vi måste dra igång tidigare. Som sagt. Banan är inte stängd. Flaggorna är flyttade till provisoriska placeringar. /Headgreenkeeper Ingemar